Agrariërs zijn in de gemeente Nederweert met afstand koploper in het opwekken van schone, duurzame energie. Op de stallen van de boeren die zijn aangesloten bij de Vereniging Boeren van Nederweert liggen ruim 26.000 zonnepanelen. Goed om jaarlijks 2400 huishoudens, een derde van alle gezinnen in de gemeente, van groene stroom te voorzien.

Wanneer je al die panelen achter elkaar zou leggen, ontstaat er een lint van ruim 40 kilometer. Eén langgerekt pad van zonnepanelen van Nederweert tot Sittard.

De agrarische sector in Nederweert levert lokaal veruit de grootste bijdrage aan de oplossing van het wereldwijde klimaatprobleem, zo leren de cijfers. “Dankzij de groene energie die de boeren samen opwekken, wordt jaarlijks 4,5 miljoen kilo aan CO2-uitstoot bespaard. Anders gezegd: zonder hun zonnepanelen zouden er elk jaar 9100 bomen moeten worden geplant om de schade aan het milieu te compenseren”, vertelt Jaimie Lauwers van Xperal, de hofleverancier van zonnepanelen aan de Boeren van Nederweert.

Als het gaat om een schonere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen kan de lat niet hoog genoeg liggen. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs heeft het kabinet besloten dat Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn. Om de CO2-uitstoot te verminderen en opwarming van de aarde tegen te gaan, stimuleert de overheid bedrijven en burgers op verschillende manieren om over te stappen op duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en aardwarmte. Die energietransitie is bittere noodzaak, zeker als je bedenkt dat fossiele brandstoffen langzaam maar zeker uitgeput raken.

Goedkoper voedsel produceren

De Boeren van Nederweert nemen in hun gemeente het voortouw bij deze missie. Ondersteund door een prijsgarantie voor de opgewekte stroom investeerden 17 agrariërs de afgelopen drie jaar samen bijna 6 miljoen euro in de aanleg van zonnepanelen. Pluimveehouder Ron Teeuwen spant met 3150 zonnepanelen de kroon.

Naast zonnepanelen maken de boeren veelvuldig gebruik van andere, milieuvriendelijke oplossingen, zoals zonneboilers, warmtepompen en houtpelletkachels. Voor de agrarische ondernemers snijdt het mes daarbij aan meerdere kanten, zegt voorzitter Chris Salimans namens de Boeren van Nederweert. “Het voelt goed om op deze manier bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarnaast – en daar hoeven we niet omheen te draaien – levert het financiële voordelen op. Doordat we in onze eigen energie voorzien, besparen we op de kosten en kunnen we goedkoper voedsel produceren. Uiteindelijk is dus ook de consument hierbij gebaat”, aldus de varkens- en pluimveehouder wiens stallen bedekt zijn met ruim 2000 zonnepanelen.

26.000 zonnepanelen: jaarlijks goed voor 5,5 miljoen kilo minder CO2-uitstoot

Aanjager van werkgelegenheid

Per jaar wekken de Boeren van Nederweert ongeveer 7 miljoen kilowatturen aan duurzame energie op. Doordat het aantal zonuren in Nederland toeneemt, worden dat er alleen maar meer. Het grootste deel van die groene stroom die de boeren overdag opwekken, is nodig om hun eigen bedrijf draaiende te houden. Denk aan alle automatische systemen voor klimaatbeheersing, voerregulering en stalverlichting. De stroom die overblijft, leveren de boeren tegen een kleine vergoeding terug aan het net.

Het bewustzijn rond de noodzaak van duurzame energie groeit. De zonne-energiemarkt is sinds 2015 aan een ongekende opmars bezig. Ter illustratie: Xperal uit Weert verkoopt nu wekelijks tussen de acht- en tienduizend zonnepanelen aan bedrijven en particulieren in de hele euregio. De agrarische sector is de grootste afnemer. “De boeren zijn dus niet alleen onmisbaar als voedselproducent, ze zijn ook een belangrijker aanjager van de economie en werkgelegenheid”, zegt Jaimie Lauwers.

Zonne-energie opslaan

Door zelf zonne-energie op te wekken, hoeven de boeren overdag geen stroom meer af te nemen van hun energieleverancier. “Helaas kleeft er op dit moment nog één nadeel aan. Zonnepanelen leveren ’s nachts geen energie, terwijl de behoefte aan stroom natuurlijk niet ophoudt als de zon onder is. Het zou mooi zijn als daar een oplossing voor komt”, zegt Chris Salimans namens de Boeren van Nederweert.

Die oplossing is nabij, verzekert de mede-eigenaar van Xperal. De markt van zonne-energie innoveert namelijk mee met de behoeften van ondernemers. “Door deze duurzame energie op eigen terrein op te slaan in accu’s, kunnen boeren straks ook ’s nachts gebruikmaken van de stroom die hun zonnepanelen overdag opwekken.”