Eerste interactieve meeting bij Ons Boerenerf smaakt naar meer

Boeren en burgers van Nederweert moeten naast in plaats van tegenover elkaar gaan staan. Alleen samen kunnen zij tegenstellingen overbruggen en dilemma’s in het buitengebied oplossen.

Dat is de belangrijkste conclusie van de eerste interactieve bijeenkomst, afgelopen donderdagavond bij Ons Boerenerf in Nederweert-Eind. Het eensluidende oordeel na afloop: agrariërs en inwoners van de gemeente Nederweert zijn een stapje dichter bij elkaar gekomen. Of zoals onze nieuwe burgemeester Birgit Op de Laak de bijna 100 aanwezigen meegaf: “Samen maken we Nederweert en dus ook ons buitengebied.”

Op uitnodiging van de vereniging Boeren van Nederweert mocht donderdag iedereen zijn zegje doen over de lokale, agrarische sector. Open en eerlijk, met respect voor elkaars mening. Een uur lang luisterden de boeren - zonder te (ver)oordelen - naar de suggesties van burgers. Verschillende dilemma’s passeerden de revue. Geur- en verkeersoverlast. Fijnstof. De behoefte aan een meer kleinschalige, biologische (kringgloop)landbouw. Meer aandacht voor natuur en biodiversiteit.

Na de pauze ontstond er een open dialoog. De boeren vertelden over de vaak moeilijke keuzes waar zij voor staan. Hun inspanningen om de overlast tot een minimum te beperken. De strenge regels rond dierenwelzijn en milieu. De hoge investeringen en harde afspraken met de bank. De minimale winstmarges die opschaling noodzakelijk maken. En de afhankelijkheid van de markt. Boer Eric van de Putten verwoordde het treffend: “Als vanaf morgen iedereen biologische producten koopt, hebben we over 10 jaar alleen nog maar biologische boeren. De consument bepaalt wat wij produceren, zo simpel is het.”

Dichter bij elkaar

Met de bijeenkomst ‘Boeren en burgers dichter bij elkaar’ volgde de vereniging Boeren van Nederweert een recent uitgebracht advies van drie studenten van de HAS Hogeschool. Emily Ramakers, Anouk Nijssen en Steffi Steeghs onderzochten hoe boeren en burgers in de Peelgemeente dichter bij elkaar kunnen komen. Hun voornaamste conclusie: de communicatie is nog te eenzijdig, de stem van inwoners moet meer gehoord worden. De boeren nemen deze aanbeveling ter harte, zo bleek donderdagavond. Ook andere adviezen om boeren en burgers tot elkaar te brengen, worden verder uitgewerkt, zoals een meeloopdag of een informeel diner op de boerderij. Het volledige rapport met aanbevelingen vind je op de website www.boerenvannederweert.nl.

Nieuwe fase

Sinds de oprichting van de vereniging, drie jaar geleden, hebben de bijna 30 leden zichzelf en hun sector al op verschillende manieren laten zien. De bijeenkomst van donderdag luidt een nieuwe fase in waarin boeren en burgers samen gaan optrekken. Ria Stienen, burger en politica, deed in dit kader een indringende oproep: “Laten we stoppen om boeren en burgers tegenover elkaar te zetten. We willen allemaal hetzelfde. Een gemeente waarin we fijn kunnen wonen, onze kinderen gezond kunnen opgroeien en waarin onze agrariërs ook hun boterham kunnen verdienen.” Pluimveehouder Tom van de Waarenburg reageerde al even treffend: “Naast kippenboer ben ik ook burger. Ik woon met mijn vrouw en kinderen in Ospel. Neem van mij aan: ook ik wil dat de lucht die wij dagelijks inademen schoon is. Boeren en burgers, we hebben elkaar nodig.”