Op uitnodiging van de vereniging Boeren van Nederweert bracht burgemeester Birgit Op de Laak op 23 januari een bezoek aan enkele veehouders. Na afloop deelde ze haar ervaringen en wierp ze een openhartige blik op de toekomst van het buitengebied.

ONZE BOEREN HEBBEN NEDERWEERT GEVORMD
Burgemeester Op de Laak na bezoek aan vereniging Boeren van Nederweert

Vier boerengezinnen uit Eind, Ospel en Nederweert openden deze middag voor u hun stallen met respectievelijk varkens (Van Leeuwen/Ons Boerenerf), kalveren (Linders), leghennen (Nies) en konijnen (Noordman). Welk beeld is u bijgebleven?

“Allereerst de aangename omstandigheden. De stallen oogden netjes, de dieren worden goed verzorgd. Verder viel de variatie in bedrijven me op. Dé agrarische ondernemer bestaat niet. Elke agrariër heeft zijn eigen ambities en voert het bedrijf volgens de filosofie die op zijn lijf geschreven is. Creatief en met trots en enthousiasme. Daarbij zijn het echte familiebedrijven. Ook al produceren ze vlees voor een grotere markt, ze zijn en voelen zich nauw verbonden met deze regio waarin ze wonen en werken.”

Wat is de meerwaarde van dit soort ontmoetingen?

“Ik was heel blij met deze uitnodiging. Los van het feit dat het fijn is om met agrarische ondernemers over hun bedrijf te praten, is het ook heel belangrijk. Onze plattelandsgemeente staat namelijk voor een levensgrote opgave: de transitie van het buitengebied. De komende jaren komen hier grote veranderingen samen. In goed overleg met alle betrokken partijen willen we het buitengebied omvormen tot een plek waar het voor iedereen prettig, gezond en veilig wonen, werken en recreëren is. We gaan op zoek naar de juiste balans tussen wat we van Moeder Aarde vragen en wat we aan haar teruggeven. De Boeren van Nederweert zijn in dit traject een belangrijke gesprekspartner.”

Wat maakt het buitengebied van de gemeente Nederweert zo bijzonder?

“Woningen, bedrijven, landbouw, natuur, water: alle functies zijn in ons buitengebied met elkaar verweven. Ik zie dit niet als een bedreiging, maar als een kans. Als we samen in goede harmonie naast elkaar kunnen blijven wonen, werken en recreëren, hebben we zoveel gewonnen.”

ONZE BOEREN HEBBEN NEDERWEERT GEVORMD

Welke rol vervullen de Boeren van Nederweert hierin?

“Zij nemen het voortouw en denken actief mee over de gewenste invulling van het buitengebied. Deze agrariërs realiseren zich dat de wereld is veranderd, dat ze onderdeel zijn van een samenleving die iets van hun sector vindt en dat ze zonder maatschappelijk draagvlak niet kunnen ondernemen. Hun bedrijfsvoering en product moeten passen bij wat de consument wil. Daarom zetten de boeren hun staldeur open en zoeken ze meer dan ooit contact met de omgeving. Kijk in dit verband bijvoorbeeld naar de Boeren van Nederweert Dag, de eier- en vleesautomaten langs de weg, de open zichtstallen bij boerenbedrijven en de buurtbarbecues die links en rechts georganiseerd worden. Die actieve en open houding valt enorm te prijzen.”

Heeft de agrarische sector in Nederweert volgens u toekomst?

“Absoluut. Laten we niet vergeten dat Nederweert haar bestaansrecht ontleent aan de agrarische sector. Zonder boeren en alle werkgelegenheid die daar omheen hangt, zouden we niet de gemeente zijn zoals we die nu kennen. Kansen om de sector te vernieuwen en met nieuwe verdienmodellen toekomstbestendig te maken zijn dus kansen voor de hele gemeente. Daarom is het zo belangrijk dat we die samen verzilveren.”

ONZE BOEREN HEBBEN NEDERWEERT GEVORMD