Bij klachten over vliegen- of geuroverlast in het buitengebied gaat de gemeente Nederweert de betrokkenen uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om samen tot een oplossing te komen. Door de burger en agrariër bij elkaar te brengen, wordt eventuele overlast sneller en doeltreffender aangepakt en hoeft de overheid minder vaak in actie te komen, zo is de gedachte.

Gemeente Nederweert nodigt klagende burger en agrariër uit aan de overlegtafel
Gemeente Nederweert nodigt klagende burger en agrariër uit aan de overlegtafel

De gemeente komt hiermee tegemoet aan een wens van de Boeren van Nederweert. De intensieve veehouders binnen deze vereniging willen overlast voor de omgeving graag voorkomen en nodigen burgers daarom uit om klachten met hen bespreekbaar te maken. “We wonen samen in het buitengebied en hebben elkaar nodig”, zegt varkenshouder Harm Gielen namens de bijna dertig aangesloten agrariërs van de vereniging Boeren van Nederweert.

Omdat de gemeente verplicht is om de privacy van burgers te beschermen, blijft het voor agrariërs nu vaak gissen wie er een klacht heeft ingediend. “Behoorlijk frustrerend natuurlijk wanneer je als boer in gesprek wil over een oplossing, maar die informatie valt onder de geheimhoudingplicht”, zegt Harold Veugen, regisseur buitengebied bij de gemeente Nederweert. Om agrariërs tegemoet te komen, gaat de gemeente inwoners met een klacht vanaf nu vragen of ze openstaan voor een persoonlijk gesprek met de betreffende boer in het gemeentehuis. Een verantwoordelijk ambtenaar zal hierbij als neutrale partij aanschuiven. “Soms kan de drempel voor mensen te hoog zijn om zelf contact te leggen. Bijvoorbeeld omdat de overlast al een lange voorgeschiedenis heeft. Vandaar dat we een handje willen helpen, aldus Harold.

Mét elkaar praten

De nieuwe aanpak levert alleen maar winnaars op. Veehouder Koen van Eijk: “Als we weten wie de klacht heeft ingediend, kunnen we samen snel en doelgericht aan een oplossing werken.”

Harold Veugen namens de gemeente: “Door de bewoner en ondernemer aan een tafel samen te brengen, stimuleren we dat zij het in vervolg problemen zelf – dus zonder bemiddeling van de gemeente – gaan oplossen. Dat is de grote winst, dat burgers en agrariërs niet meer óver, maar mét elkaar praten. Daarbij: hoe minder klachten worden veroorzaakt, hoe minder kostbare tijd we kwijt zijn aan de afhandeling ervan.”

Tot nog toe ontving de gemeente dit jaar 39 klachten van burgers over 18 pluimvee- en varkensbedrijven. Dat zijn er relatief weinig, zeker als je bedenkt dat er zo’n 235 veehouderijen in de gemeente zijn en veel burgers in het buitengebied en dus dicht in de buurt van een pluimvee- of varkensbedrijf wonen. De meeste klachten komen binnen in de zomerperiode en hebben betrekking op overlast van vliegen. Daarnaast wordt er met enige regelmaat melding gemaakt van geuroverlast.

Contact met de buurt

Klachten worden afgehandeld volgens een vaste procedure. Nadat de melding is binnengekomen, gaat onze toezichthouder milieu op bedrijfsbezoek om te onderzoeken of de klacht gegrond is. “Wanneer dat het geval blijkt, maken we afspraken met de agrariër. Deze afspraken koppelen we vervolgens terug met de persoon die de klacht heeft ingediend waarna we de vinger aan de pols houden. Nieuw is nu we beide partijen nu ook vragen of ze met elkaar in gesprek willen gaan. Om overlast te kunnen oplossen, is het cruciaal dat beiden hiervoor openstaan. Anders heeft het natuurlijk weinig zin,” aldus Veugen.

Nog beter dan het bespreken en oplossen van overlastklachten is het voorkomen ervan. We adviseren agrariërs in dit verband om elke klacht serieus te nemen en te investeren in een goed contact met de buren. “Houd de omgeving via de app of per brief op de hoogte van wat je doet. Door de buurt vroegtijdig te informeren over nachtelijke werkzaamheden of noodzakelijk onderhoud aan de luchtwasser, kweek je begrip en zijn mensen voorbereid op tijdelijk overlast. Informeer tegelijkertijd ook de gemeente. Mocht er een klacht binnenkomen, dan weten we al wat de oorzaak is en hoeven we vaak niet meer op bezoek te gaan bij de boer.”

Meedenken

De Boeren van Nederweert nemen het advies ter harte. Boer Koen: “Links en rechts worden al goede initiatieven genomen. Denk aan een appgroep waarin boeren de buurt informeren en buurtbewoners eventuele klachten kunnen doorgeven. Boer Harm vult aan: “Het is erg fijn dat de gemeente Nederweert met ons meedenkt en het voortouw neemt om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. Wij staan open voor een goed gesprek. Elke klacht is er namelijk een teveel. ”