Bedrijf: Familie Van den Broek

Naam: Joost van den Broek

‘Het is complex, maar ik kan me geen mooier leven voorstellen’

Als jonge pupil bij Olympia Boys in Ommel droomde hij van een carrière als profvoetballer bij PSV. Mocht dat te hoog gegrepen zijn, dan was er maar één alternatief. Het voorbeeld volgen van zijn ouders. “Eerlijk gezegd, heb ik er nooit serieus over gedacht om iets anders te gaan doen. Mijn broer is accountant, mijn zus lerares en ik werd varkensboer.” 

In 1996, nog maar negentien jaar oud, stapte Joost van den Broek in de maatschap van zijn vader. De zeugenhouderij in Ommel werd uitgebreid met een vleesvarkensstal in Nederweert. Joost was de aangewezen man om deze nieuwe locatie te gaan runnen. Inmiddels heeft hij het bedrijf overgenomen, vader Frans werkt nog regelmatig mee. De biggen die binnen het bedrijf geboren worden, worden door Joost grootgebracht.  “Vier weken na hun geboorte in Ommel komen de speenbiggen naar de Lage Kuilen waar ze zes weken verblijven. Van daaruit gaan ze naar de Liskesweg in Schoor waar ze worden grootgebracht tot vleesvarkens.”

De opdracht

Hij geniet van de dagelijkse zorg voor de dieren. De handel eromheen. Plannen maken voor de toekomst. Het maximale er uithalen wat er inzit. Het is heel simpel. Net als ieder andere kostwinner en zelfstandig ondernemer wil boer Joost het beste voor zijn gezin. Zijn vrouw Daniella en drie kinderen Lise, Rik en Luuk met wie hij op de Lage Kuilen woont. “Het belangrijkste is om de dieren gezond te houden door mee te gaan met de moderne techniek. Die techniek blijft in ontwikkeling. Veel mensen weten niet wat er allemaal bij komt kijken.”

De andere kant

Maar er is ook een andere kant, zo vertelt Joost eerlijk. Voor een veehouder in deze 21e eeuw is het in het moderne oerwoud van regels een enorme opgave om je bedrijf toekomstbestendig te houden en alle zakelijke doelen en maatschappelijke belangen met elkaar te verenigen. “En dat zijn er nogal wat”, zegt Joost. “We willen een lekker, gezond en betaalbaar stukje varkensvlees produceren voor de Nederlandse markt. Een goed leven voor de dieren. Een beter milieu. En zo min mogelijk overlast voor de omgeving.” Daarnaast, je zou het bijna vergeten, heeft de agrariër de zorg voor zijn eigen gezin. Hij moet geld verdienen om zijn kinderen een gezonde toekomst te kunnen bieden. Probeer al die belangen maar eens in balans te houden. Veel boeren zitten in een spagaat; ingeklemd tussen zakelijke ambities en wettelijke beperkingen. Anders gezegd: ze willen vooruit en moéten ook innoveren om de kostprijs van hun product laag te kunnen houden, maar worden in de praktijk vaak geremd in hun ontwikkeling.

We willen een lekker, gezond en betaalbaar stukje varkensvlees produceren voor de Nederlandse markt. Een goed leven voor de dieren. Een beter milieu."

Regels en bezwaren

Een voorbeeld ter illustratie. In 2005 vroeg de familie Van den Broek een vergunning aan voor de bouw van nieuwe varkensstallen in het daarvoor bestemde Landbouwontwikkelingsgebied aan de Lage Kuilen. Door steeds veranderende regelgeving en praktische bezwaren werd de nieuwe vergunning pas in 2016, na een traject van 11 jaar (!), verleend. In de tussentijd zijn de richtlijnen weer flink aangescherpt. “De nieuwe stallen, die in 2018 in gebruik werden genomen, voldoen aan de strengste eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Naast veel daglicht en speelmateriaal hebben de biggen er zelfs de beschikking over vloerverwarming”. De familie Van den Broek neemt deel aan het programma ‘Beter voor Natuur & Boer’, waarin een 100 tal varkenshouders in ons land samenwerken met Albert Heijn en vleesproducent Vion Food Group. Samen zetten zij flinke stappen vooruit op het gebied van dierenwelzijn, CO2-uitstoot, stikstof-uitstoot, circulariteit en biodiversiteit. De basis van dit programma is een gezond verdienmodel voor alle ketenpartners.

De passie blijft

Boeren anno 2023 mag dan een complexe onderneming zijn: Joost van den Broek kan zich geen mooier leven voorstellen. Als hij door de stal loopt en ziet dat zijn varkens gezond zijn en goed groeien, weet hij waarom hij boer is geworden. Of een van de kinderen het bedrijf later wil overnemen, is nog niet bekend, “Ik heb ze gezegd dat ze eerst maar eens groot moeten worden. Ze hoeven geen boer te worden voor mij, alleen als ze dat zélf graag willen. Alleen dan kun je in dit vak slagen.”

vd Broek Verhalen- en nieuwsarchief:

‘HOE COMPLEX OOK, DE PASSIE BLIJFT!’

Familie Van den Broek

Liskesweg 8
6031 SE Nederweert

Familie vd Broeck Boeren van Nederweert