Bedrijf: Veugen Speenbiggen, vleesvarkens en akkerbouw

Naam: Johan Veugen

‘Begrip begint bij kennis – les 1: aardappels poten’

We gaan terug naar het vroege voorjaar van 2016. Boer Johan is aardappels aan het poten en zijn achternichtje kijkt vol verbazing toe. Ze vraagt: ‘Waar ben je eigenlijk mee bezig? De aardappels zijn toch al uit de grond, waarom stop je ze dan weer terug? Johan geeft het meisje tien aardappelen mee naar huis. De opdracht: “Stop ze maar in de grond en kijk wat er gebeurt.”

Als het om kennis over de agrarische sector gaat, is er volgens Johan Veugen nog een wereld te winnen. “Het eten van aardappelen is zo vanzelfsprekend, maar lang niet iedereen weet hoe en door wie ze geteeld worden. Met melk is het precies zo. Veel kinderen denken niet aan een koe. Melk komt toch gewoon uit de supermarkt? Eigenlijk is dat best jammer. Begrip over wat wij als boeren doen, begint namelijk bij kennis”, vertelt de geboren Ospelnaar.

Johan Veugen Boeren van Nederweert

Droom op papier

Een mooier beroep is er in zijn ogen niet. Als kleine jongen zette Johan zijn droom zelfs al op papier. Het staat zwart op wit, in een oud schriftje van de basisschool. ‘Ik word boer, ik ga het bedrijf van papa overnemen’. “Na school trok ik direct mijn overall aan en ging ik helpen in de stal en op het land. Samen met pap op de tractor. Geweldig.”

Opa Jan begon in 1912 aan de Nieuwstraat met scharrelkippen en melkkoeien, Johans vader nam het stokje in 1972 over. Het bedrijf groeide, moderniseerde en veranderde. De kippen maakten plaats voor fokzeugen en later vleesvarkens, de weilanden voor de koeien werden akkerland. Anno nu runt Johan een modern, gemengd bedrijf met speenbiggen en vleesvarkens, aangevuld met akkerbouw verdeeld over meerdere percelen. “Die afwisseling maakt het werk zo mooi. Als ik een aantal uur in de stal heb gestaan, vind ik het heerlijk om weer naar buiten te gaan. ”

Alert zijn

Aan buitenwerk geen gebrek. Johan Veugen verbouwt suikerbieten, aardappelen, sperziebonen, wortels, schorseneren, maïs en wintertarwe. Ploegen, zaaien, bemesten, beregenen, oogsten: alles gebeurt volgens een strak teeltplan. Het geheim? “Alert zijn”, zo klinkt het resoluut. “De grond moet tiptop in orde zijn en je mag niks aan het toeval overlaten. Om ziektes te voorkomen, mag je nooit ieder jaar hetzelfde gewas telen en moet je je gewassen ook goed beschermen. Dat gebeurt niet met gif, zoals nog vaak wordt gedacht, maar met voedingsstoffen die het plantje ziektevrij houden. Op die manier zorg ik ervoor dat de consument elke dag gezonde groente op zijn bord krijgt.”

Ik word boer, ik ga het bedrijf van papa overnemen"

Johan Veugen Boeren van Nederweert

Adviseurs

De oogsttijd, van juli tot oktober, is voor de akkerbouwer het onbetwiste hoogtepunt. “Als dát product uit de grond komt waar je op hebt gehoopt en het hele seizoen voor hebt gewerkt. Het is elk jaar weer spannend, het is per slot van rekening toch je boterham.” Dan met een brede grijns: “In de wintermaanden is het traditioneel wat rustiger. En dat komt mooi uit. Als lid van de Raad van Elf van de Vlikkestaekers kan ik me dan lekker op de Vastelaovendj storten.”

Hoe hard boer Johan ook werkt, hij kan niet alles in z’n eentje en heeft vanzelfsprekend ook niet alle wijsheid in pacht. “Veel mensen denken nog dat een agrariër helemaal op zichzelf is aangewezen. Dat is niet zo en dat kan in deze tijd ook niet meer. Zo laat ik bijvoorbeeld grondmonsters nemen om te kwaliteit van de bodem te beoordelen en komt een teeltadviseur inspecteren of een gezonde teelt wel mogelijk is. Daarnaast heb ik een bedrijfsadviseur die me de weg wijst in alle wetten en regels en me bijpraat over de laatste ontwikkelingen. En dan is er altijd nog mijn vader Dré. Van hem heb ik het vak geleerd. Hij helpt nog altijd mee.”

Meer begrip kweken

Met zijn verhaal hoopt Johan het begrip en bewustzijn over het boerenondernemerschap te vergroten. Dat begint al op jonge leeftijd, bij kinderen zoals zijn achternichtje. “Enkele maanden later sprak ik haar weer. De tien aardappelen die ze thuis had gepoot waren er wel honderd geworden, vertelde ze vol trots. Daar kan ik nou van genieten. Wat de meeste mensen ook nog niet weten, is dat mijn aardappelen na de oogst naar een grote fritesproducent gaan. Wanneer je bij Mc Donalds in Nederweert een frietje bestelt, zou het zomaar kunnen dat je aardappels van Veugen krijgt voorgeschoteld.”

Johan Veugen Boeren van Nederweert

Veugen Speenbiggen, vleesvarkens en akkerbouw

Nieuwstraat 31
6035 PB Ospel

Johan Veugen Boeren van Nederweert