Salimans Agro

Naam: Familie Salimans

‘Preston Palace’ aan Bloemerstraat 8

Het zou een Triviantvraag kunnen zijn. Hoeveel beroepen moet een moderne boer onder de knie hebben? 

Om een indruk te geven: boer Johan is dierenverzorger, veearts, procesmanager, elektricien, voer-, water- en klimaatspecialist, bouwvakker, installateur, werktuigbouwkundige en vrachtwagenchauffeur. Zijn vrouw Victoire in- en verkoper, boekhouder, risicomanager, organisator, innovator en kantinejuffrouw. 

Topteam

Johan en Victoire zijn twee uitersten. Híj is de rust zelve, laat het liefst zijn handen spreken. Zíj is de creatieve geest met het hart op de tong. “Die tegenstelling is onze kracht. We vullen elkaar perfect aan. Samen zijn we een superteam dat er met 300 procent voor gaat.”
Sinds 2000 staat het echtpaar als derde generatie Salimans aan het roer van het familiebedrijf aan de Bloemerstraat. Een stabiele, gezonde onderneming waarvoor opa Christiaan en vader Wiel de basis legden. Johan en Victoire voelen zich nauw verbonden met de buurt. “De omgeving waarin we ondernemen, is voor ons ongelooflijk belangrijk”, vertelt Johan. “We wonen en werken tussen de burgers. Omdat we niemand tot last willen zijn, betrekken we de buurt bij alles wat we doen en proberen we zo verantwoord mogelijk te ondernemen.” Victoire vult aan: “Daar hebben we zelf ook belang bij. Als wij buiten op ons terras zitten, willen we ook geen vliegen om ons heen. Ook wij houden niet van stank en lawaai. Het bedrijf moet schoon zijn en mooi ingepast in het landschap.”

Slim en realistisch ondernemen

Hun bedrijf met legkippen, vleesvarkens en akkerbouw hoeft volgens deze filosofie niet te groeien. Sterker nog: Johan en Victoire denken niet in termen van opschalen. Om ook in de toekomst hun boterham te kunnen verdienen, zoeken ze liever naar duurzame oplossingen om kosten te besparen en het rendement van hun bedrijf te verhogen.

De omgeving waarin we ondernemen, is voor ons ongelooflijk belangrijk"

De voerbereidingsmachine is daar een treffend voorbeeld van. Victoire licht toe. “Een kip weegt gemiddeld 1,7 kilo en legt - een aantal atv-dagen uitgezonderd, elke dag een ei van zo’n 63 gram. Geloof me: dat is topsport. En dus moeten de kippen een stressloos leven hebben. Om dat proces optimaal te laten verlopen, moet alles kloppen. Het klimaat in de stal. Het voer. Vergelijk het met een tophotel. Ook Preston Palace kan voor haar gasten niets aan het toeval overlaten. Daarom krijgen onze scharrel- en vrije-uitloopkippen elke dag “vurse, eigengemaakte mik”, vers voer dat met een speciale machine wordt bereid. Alle grondstoffen worden eerst intensief gereinigd en gezeefd en vervolgens in kleine, gelijkvormige stukjes gehakt. Op die manier krijgen onze kippen alle bestanddelen binnen die ze nodig hebben om gezond te blijven en de beste eieren te produceren. Bij de productie van het voer gebruiken we tarwe en mais van eigen land. Aangezien grondstoffen nogal duur zijn geworden, drukken we op die manier de kostprijs. Daarnaast hebben we oog voor de natuur. Voor een deel van onze akkers hebben we een beheersovereenkomst met de Coöperatie Natuurlijk Limburg. Door middel van ‘wintervoedselakkers’ met meerjarig zaad stimuleren we de biodiversiteit en bieden we patrijzen een veilige en natuurlijke broedplaats.”

Verantwoordelijkheid nemen

Victoire heeft er een sport van gemaakt om te zoeken naar slimme oplossingen voor duurzame , maatschappelijke vraagstukken.
In 2009 stapte het echte echtpaar als eerste boerenbedrijf in Nederweert over op zonnepanelen. Verder kochten Johan en Victoire een installatie in Australië die op kleine schaal varkensmest bewerkt. Na bewerking worden er elders hoogwaardige korrels van gemaakt; organische “kunstmest” die gretig aftrek vindt bij wijnboeren in Frankrijk.

De nieuwste innovatie waarmee de familie Salimans de grenzen wil verleggen, is de zogeheten Fresh Light Agri Innovatieve lampen, bekleed met speciale pluisjes die fijnstof en eventuele ziektekiemen opvangen. “De discussie over fijnstof is ook in Nederweert heel actueel. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving. Met deze innovatie denken we een oplossing te hebben gevonden voor dit probleem”, aldus Victoire. 

Verse eieren

Duurzame ondernemers die het beste willen voor hun dieren en de buurt. Zo mogen we Johan en Victoire Salimans gerust typeren. Uit heel Nederweert komen mensen naar ‘Ut eierkapelke’ om verse scharreleieren te kopen. Johan: “Het is prachtig om te zien hoeveel dorpsgenoten en zelfs kinderen op hun fiets eitjes komen halen. Het voelt goed om hen een gezond en eerlijk product mee te geven van Moeder Natuur.”

De familie Salimans heeft haar zaakjes op orde. Door mee te gaan met de tijd en hun bedrijfsactiviteiten en zakelijke risico’s te spreiden, kunnen Johan en Victoire ook in onzekere tijden als nu de rust bewaren en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Onze zonen Noud en Chris zitten beiden in de elektrotechniek. Op vrije dagen werken ze nog altijd spontaan mee op de boerderij. Als zij het bedrijf straks over willen nemen, dan kan dat. Maar niets hoeft, zij zijn vrij om hun eigen keuze te maken. Richting de toekomst houden we alle opties open.”

Salimans Agro

Bloemerstraat 8
6031 NW Nederweert

boeren van nederweert - salimans bloemerstraat